[back to startpage]


Łuczywko née Trelewicz, Katarzyna

o-o Łuczywko, Jan

Children:Wiktoria Tyzler Dolewska née Łuczywko


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).