[back to startpage]


Łuczywko, Jan

o-o Łuczywko née Trelewicz, Katarzyna

Children:Wiktoria Tyzler Dolewska née Łuczywko


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).