[back to startpage]


Łuczywko, Jan

o-o Katarzyna Łuczywko née Trelewicz

Children:Wiktoria Tyzler Dolewska née Łuczywko


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).