[back to startpage]


Tyzler Dolewska née Łuczywko, Wiktoria

b: Wieluń, POLAND 1841


oo I. Wieluń, POLAND 1879 Walenty Dolewski
o-o Bolesław Tyzler

Widow after Bolesław Tysler. Alternative name spelling: Łuczywek and Tysler.

source: (1) Marriage certificate from Archiwum Państwowe in Łódź, record # 31 / metryki.genealodzy.pl

Father:Jan Łuczywko

Mother:Katarzyna Łuczywko née Trelewicz


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).