[back to startpage]


Łukański, Andrzej

o-o Łukańska née Rządkowska, Józefa

Children:Józefa Zofia Łukańska

Zofia Waleria Łukańska


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).