[back to startpage]


Łukańska née Rządkowska, Józefa

o-o Andrzej Łukański

Altenative name spelling: Rzędkowska.

children:Józefa Zofia Łukańska

Zofia Waleria Łukańska


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).