[back to startpage]


Lukanska, Józefa Zofia

oo 1872 Warsaw, POLAND Stanislaw Henryk Hertz (Coa Samoped)

Father:Andrzej Łukański

Mother:Józefa Łukańska née Rządkowa

Children:Zugmunt Andrzej Hertz - Łukański (Coa Samopęd)


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).