[back to startpage]


Uznańska, Magdalena

oo Kazimierz Uznański

Children:Ewa Mysiałowicz Drabikowska née Uznańska


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).