[back to startpage]


Uznański, Kazimierz

oo Magdalena Uznańska

Children:Ewa Mysiałowicz Drabikowska née Uznańska


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).