[back to startpage]


Mysiałowicz Drabikowska née Uznańska, Ewa

oo Wincenty Drabikowski

Mentioned as a widow on marriage record with Wincenty.

Source: (1) Marriages index / geneteka.genealodzy.pl

Father:Kazimierz Uznański

Mother:Magdalena Uznańska


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).