[back to startpage]


z Różanowa / from Różanów (COA Gryf), Dobrochna *

b: 1378
d: 1418


o-o Jan * Oleśnicki (COA Dębno)


Source: (1) Potomkowie Sejmu Wielkiego (The Great Sejm descendants) / wielcy.pl

Father:Michał * z Różanowa / from Różanów (COA Gryf)

Children:Jan "Głowacz" * Krzyżanowski (COA Dębno)


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).