[back to startpage]


z Różanowa / from Różanów (COA Gryf), Michał *

o-o ...


source: (1) Potomkowie Sejmu Wielkiego (The Great Sejm descendants) / wielcy.pl

children:Dobrochna * z Różanowa / from Różanów (COA Gryf)


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).