[back to startpage]


z Rózanowa / from Rózanów (COA Gryf), Michal *

o-o ...

source: (1) Potomkowie Sejmu Wielkiego (The Great Sejm descendants) / wielcy.pl

Children:Dobrochna * z Różanowa / from Różanów (COA Gryf)


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).