[back to startpage]


Miszkiel, Stefania *

Lucydy and Stefania got divorced, she got remaried to Rydzewski and lived in Łódź.

Alternative name spelling: Miszkel, Mischel, Myszkiel.
oo I. Warsaw, POLAND Lucydy Tomasz * Paszkiewicz (Coa Radwan)
oo II. ? Rydzewski

Father:* Miszkiel

Children:Maria Lucyna * Paszkiewicz (Coa Radwan)

Gustaw Rydzewski

Janina Rydzewska

Stanisław Rydzewski


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).