[back to startpage]


Zielińska née Czarnecka, Wanda Stanisława

b: 22/03/1897 Warsaw, POLAND
~ 08/04/1897 Warsaw, POLAND
d: 04/04/1984 Warsaw, POLAND


oo Zieliński, Edward Jan

Family lived at Śliska street in Warsaw at the time of her birth.

Source: (1) Kalina's notes (2) Birth certificate from Archiwum Archidiecezjalne Warszawa, record # 912 / metryki.genealodzy.pl

Father:Antoni Stanisław Czarnecki

Mother:Zofia Seweryna / Sora Ester Binental / Binenthal

Children:Jerzy Janusz Zieliński


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).