[back to startpage]


Bartczak, Antoni

o-o Zofia Bartczak née Żebrowska

Children:Stanisława Kazimiera Łada née Bartczak


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).