[back to startpage]


Bartczak, Antoni

o-o Zofia Bartczak née Żebrowska

children:Stanisława Kazimiera Bartczak


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).