[back to startpage]


Bartczak, Antoni

o-o Bartczak née Żebrowska, Zofia

Children:Stanisława Kazimiera Łada née Bartczak


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).