[back to startpage]


Bartczak née Żebrowska, Zofia

o-o Antoni Bartczak

Children:Stanisława Kazimiera Łada née Bartczak


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).