[back to startpage]


Puchalska née Malik, Irena

o-o Puchalski, unknown

Father:Telesfor Malik

Mother:Józefa Malik Grzechnik née Brykman

Siblings:Marianna Tarczyńska née Malik

Zygmunt Malik


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).