[back to startpage]


Żywicka née Sudnik, Jadwiga

oo Żywicki, unknown

Father:unknown Sudnik

Mother:Malwina Sudnik née Naranowicz

Siblings:Stanisław Sudnik

Józef Sudnik

Maria Wysocka née Sudnik


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).