[back to startpage]


Mroczek / Mrozek, Paweł *

o-o Mrozek née unknown, Marianna *

Alternative surname spelling: Mrozek, Mroczkowski.

Father:unknown * Mroczek / Mrozek

Children:Marcjanna * Pietruchowska née Mroczek / Mrozek vel Brześkiewicz


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).