[back to startpage]


Zieliński, unknown

o-o Teodora Wołłowiczowa Zielińska née Zielińska (COA Świnka)Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).