[back to startpage]


Pawłowska née Lemańska, Marianna Walentyna

oo 1882 Warsaw, POLAND Pawłowski, Hipolit Wawrzyniec


Source: (1) Marriage certificate from Archiwum Państwowe in Warsaw, record #197 / metryki.genealodzy.pl

Father:Walenty Lemański

Mother:Leokadya Walerya Lemańska née Ruszkiewicz / Roszkiewicz


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).