[back to startpage]


Błeszczyńska née Pikulska, Marianna

o-o Błeszczyński, Józef

Father:unknown Pikulski

Children:Antonina Piechowska née Błeszczyńska


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).