[back to startpage]


Rydzewska née Rewkowska, Zofia

oo Sereje, LITHUANIA 1836 Piotr Rydzewski

Lived in Żywulczyszki (Živulčiškė), LITHUANIA.

source: (1) Andrzej Wścisło’s notes - myszkowscy.pl

children:Wilhelm Franciszek Rydzewski


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).