[back to startpage]


Czapkowska née Szturmont, Maryanna

o-o Wincenty Czapkowski

children:Piotr Czapkowski


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).