[back to startpage]


Stępniewicz, Roch Bartłomiej

o-o Stępniewicz née Radziejewska, Weronika

Father:Wojeciech Stępniewicz

Mother:Barbara Stępniewicz née unknown

Siblings:Agnieszka Noremberg née Stępniewicz


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).