[back to startpage]


Colonna - Walewski (COA Pierzchała), Feliks Jan

d: 1755


o-o Walewska née Rychłowska (COA Nałęcz), Krystyna

Full name: Feliks Jan Colonna - Walewski from Walewice (CoA Pierzchała / Kolumna).

Children:Barbara Zwierzchowska née Colonna - Walewska (COA Pierzchała)


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).