[back to startpage]


J, HFather:Edmund Jakubowski

Mother:Emilia Janina Kazimiera Jakubowska née Boncler

Siblings:Alicja Inglik née Jakubowska

Bogusław Jakubowski


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).