[back to startpage]


Koprowski / Koper, Edward *

o-o Koper née Kamieńska, Małgorzata

Children:Jadwiga * Szymańska née Koprowska / Koper


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).