[back to startpage]


Dziewulińska née Strupiechowska, Marianna

o-o Julian Dziewuliński

Children:Julia Maryanna Miecznikowska née Dziewulińska


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).