[back to startpage]


Hertz - Lukanska (COA Samoped), Zofia

artist paintor, d: 08/11/1983
Attended 1934 - 1939 Acedemy of Fine Arts (ASP) in Warsaw.

Father:Zugmunt Andrzej Hertz - Łukański (COA Samopęd)

Mother:Felicja Eugennia / Eugenia Hertz - Łukańska née Miecznikowska

Siblings:Andrzej Hertz - Łukański (COA Samopęd)

Halina Hertz - Łukańska (COA Samopęd)

Zygmunt Hertz - Łukański (COA Samopęd)

Felicja Hertz - Łukańska (COA Samopęd)


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).