[back to startpage]


Zeidlitz née Żmudzińska, Anna

o-o Jan Zeidlitz / Zaydlic (COA Korzbok)

Children:Kazimierz Zeidlitz / Zaydlic (COA Korzbok)


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).