[back to startpage]


Sikorski, Jerzy Zygmunt

b: 1879 Warsaw, POLAND

Birth record signed by Lycydy Paszkiewicz (Lucydy Tomasz Kryspin Paszkiewicz, husband of Stefania Miszkiel).

Source: (1) Birth certificate from Archiwum Państwowe in Warsaw, record # 289 / szukajwarchiwach.pl

Father:Stanisław Wincenty Józef Sikorski

Mother:Natalia Sikorska née Miszkiel / Miškelis COA Prus II


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).