[back to startpage]


Pawłowski, Jan

gospodarz rolny / farmer


o-o Pawłowska née unknown, Magdalena

Children:Jakub Pawłowski


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).