[back to startpage]


Sanecka née Zarzycka, Marianna

oo Wawrzyszew, Warsaw, POLAND 13/10/1844 Piotr Sanecki


source: (1) Marriage certificate from Archiwum Państwowe in Warsaw, record # 15 / metryki.genealodzy.pl

Father:Mikołaj Zarzycki

Mother:Elżbieta Zarzycka née unknown


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).