[back to startpage]


Leszczyńska Rajecka née Dunin, Apolonia

o-o Leszczyński, Franciszek
o-o Rajecki, unknown

Children:Honorata Kalenkiewicz Chobrzyńska Dembowska née Leszczyńska


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).