[back to startpage]


Szpira, Mordechai / Mortka

o-o Szpira née Lewkowicz, Ewa / Hawa

Children:Sura / Sora Gitla Bienenthal née Szpira


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).