[back to startpage]


Dolewski, Stanisław

b: 1903 Warsaw, POLAND


oo 1937 Warsaw, POLAND Dolewska née Chmielewska, Jadwiga


Source: (1) Birth certificate from Archiwum Państwowe in Warsaw, record # 852 / metryki.genealodzy.pl

Father:Józef Dolewski

Mother:Józefa Dolewska née Fabrykowska

Siblings:Czesław Dolewski

Roman Dolewski

Antoni Dolewski


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).