[back to startpage]


Grzybowska née Majewska, Zofia *

b: Gołąb nr. Lublin, POLAND
d: before or in 1835


o-o Grzybowski, Andrzej *

Father:unknown * Majewski

Children:Antonina * Badowska Pawłowska née Grzybowska


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).