[back to startpage]


Bagiński, AdamFather:Urban Bagiński

Mother:Jadwiga Bagińska Dolewska née unknown

Siblings:Ignacy Bagiński

Piotr Bagiński


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).