[back to startpage]


Artychowska née Sitkiewicz, Justyna

o-o Mikołaj Tomasz Artychowski (COA Grabie)

Children:Teodor / Teodozy Artychowski (COA Grabie)


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).