[back to startpage]


B, G

o-o B née N, M

Father:Andrzej Zbigniew Bieniek

Mother:Barbara Klementyna Bieniek née Przybynowska

Siblings:A S née B

Children:P B


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).