[back to startpage]


z Mokrska / from Mokrsko (COA Jelita), Andrzej *

o-o ...

Children:Beata * Gorayska née z Bożegodaru / from Bożydar (COA Jelita)


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).