[back to startpage]


Krasnodebska, Antonina

oo 1830 Dobre, Mazovia, POLAND Józef Kobylinski

Children:Tekla Eufemia Kobylińska


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).