[back to startpage]


Malinowski, unknown

o-o Malinowska Cisak née Pliszka, Ewa


Source: (1) Marriages index / geneteka.genealodzy.plCreated with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).