[back to startpage]


Słomiak née Parchowska, Karolina

oo 1881 Warsaw, POLAND Słomiak, Adam

(1) Marriage certificate from Archiwum Państwowe in Warsaw, record # 50 / metryki.genealodzy.pl

Father:Jakub Jan * Parchowski

Mother:Józefa Paulina * Parchowska née Badowska

Siblings:Felixa Elżbieta Parchowska

Marianna Wiktoria Parchowska

Marianna Franciszka Parchowska

Franciszek Konstanty Parchowski

Franciszka Józefa * Brykman née Parchowska

Aleksandra Katarzyna Parchowska

Wacław Parchowski

Stefania Moćko Szułowicz Liszkowska née Parchowska

Józefa Parchowska

Jan Adolf Parchowski

Aleksander Piotr Parchowski

Children:Aleksandra Anna Słomiak

Stanisław Paweł Słomiak

Antoni Teofil Słomiak

Romualda Julja Słomiak

Bolesław Słomiak


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).