[back to startpage]


Kalenkiewicz / Kalinkiewicz, unknown

Honorata Kalenkiewicz Chobrzynska Dembowska née LeszczynskaCreated with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).