[back to startpage]


Sniegocki, Jan Stefan

oo Jadwiga Kazimiera Sniegocka née Zielinska

Children:Jacek Śniegocki

Jan Śniegocki


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).