[back to startpage]


Krzyżanowska née Kurozwęcka (COA Poraj), Małgorzata *

b: 1330


o-o Krzyżanowski (COA Dębno), Zbigniew *

Full name: Małgorzata Kurozwęcka from Kurozwąki (COA Poraj).

Source: (1) Potomkowie Sejmu Wielkiego (The Great Sejm descendants) / wielcy.pl

Father:Dobiesław * Kurozwęcki (COA Poraj)

Children:Jan * Oleśnicki (COA Dębno)


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).