[back to startpage]


Drozdzalinska / Drozdzolinska, Marianna

farmer

Drożdżalińska / Drożdżalanka / Drożdż
oo Wieluń, POLAND Jan / Joannes Dolewski / Dolowski

Children:Magdalena Dolewska

Stanisław Dolewski

Antoni Dolewski

Szymon Dolewski / Dolowski


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).