[back to startpage]


Rokicka née Szuba - Jabłońska, Almina

oo Tadeusz Rokicki


source: (1) Family notes

photo: (1) Almina Rokicka Rokicka née Szuba - Jabłońska

children:Stanisław Rokicki


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).