[back to startpage]


Rokicka née Szuba - Jabłońska, Almina

oo Rokicki, Tadeusz


Source: (1) Family notes, photo: (1) Almina Rokicka Rokicka née Szuba - Jabłońska

Children:Stanisław Rokicki


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).