[back to startpage]


Maciejewski, Jan

o-o Maciejewska née Brzezińska, Justyna

Children:Marianna Gniewkowska née Maciejewska


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).